Diverzita a inkluze

Abychom mohli naplňovat misi naší společnosti, musíme podporovat diverzitu v myšlení, původu i názoru. Na základě rozdílných pohledů na svět vznikají inovativní, smělé nápady, které nám otevírají nové cesty. Je pro nás klíčové cenit si a podporovat rozmanité talenty každého našeho zaměstnance. V Avastu hrajeme všichni stejně důležitou roli, vytváříme společně prostředí, ve kterém se všichni cítí respektováni a mohou být sami sebou. Takové prostředí odráží barvitost a rozmanitost světa, který chráníme. Kultura v Avastu je ke všem stejně přívětivá, inspiruje, přivádí další talentované kolegy, s nimiž pracujeme na tom, aby nová generace digitálních občanů po celém světě byla na internetu v maximálním bezpečí a soukromí.

--> -->