Tipy pro ženy, které chtějí uspět v technologickém odvětví

Emma McGowan 8 Dub 2022

Jak se prosadit v technologickém odvětví? Přečtěte si sedm tipů od dvou žen, kterým se to podařilo

Začněme tento článek malým experimentem. Co si jako první představíte, když čtete o „pracovníkovi v technologickém odvětví“? Nejspíše se vám vybaví stereotypní představa osoby podobné Marku Zuckerbergovi, že?  

Přesně tak tyto pracovníky vykreslují média. A bohužel nejsou daleko od pravdy: Výzkum společnosti Deloitte zjistil, že ženy tvoří přibližně jen 33 % pracovníků v technologických odvětvích. A pokud to zúžíme jen na technické pozice, podíl žen klesne na 24 %. Podle americké komise pro rovné pracovní příležitosti zastávají ženy jen 20 % vedoucích pozic v „high-tech“ odvětvích.

Výzkumníci společnosti Deloitte sice uvádějí, že procento žen v technologických odvětvích každoročně zaznamenává mírný, ale významný nárůst, a že se pro rok 2022 předpokládá nárůst podílu žen na 34 %, ale 24% podíl žen na technických pozicích se za posledních 10 let prakticky nezměnil. Nevzrostl na více než 25 %

Tato skutečnost je důležitá ze tří důvodů. Za prvé – technologické odvětví je jedním z nejlépe placených na světě, přičemž technické pozice se vyznačují nejvyššími výdělky ze všech oborů. Za druhé – technologie se čím dál více stávají nedílnou součástí našich každodenních životů a nedostatek žen ve vývoji produktů, které všichni používáme, může vést k tomu, že potřeby žen nebudou dostatečně zohledňovány. A za třetí – samotné odvětví trpí tím, že nenaslouchá dostatečně názorům všech.

Co tedy mají ženy dělat, aby se dokázaly prosadit v technologickém odvětví? Přečtěte si sedm tipů od dvou žen, kterým se to podařilo.

1. Pokud vás zajímají přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika (STEM), začněte je studovat


Jednou z největších překážek pro uplatnění více žen v technologickém odvětví je nedostatek kvalifikovaných lidí. Podle některých průzkumů tvoří ženy mezi studenty technických oborů a informatiky jen asi 20 %. Jinými slovy: Dívky zanechávají studia ještě předtím, než se dostanou na trh práce. 

To však neplatí pro Ladu Hospodkovou, výzkumnici strojového učení v Avastu, která se od malička zajímala o matematiku a fyziku. Rozhodla se studovat střední průmyslovou školu a specializovat se na matematiku, fyziku a IT – a to bylo poprvé, co se její zájem o technologie setkal s nepochopením.

„Už na samotném začátku mé kariérní dráhy lidé nechápali, proč jsem zvolila průmyslovku, a přišlo jim divné, že se zajímám o matematiku a fyziku,“ říká Lada. „Rodiče mě naštěstí v mém rozhodnutí podporovali, takže jsem mohla pokračovat ve studiu informatiky na univerzitě.“

Už na průmyslovce, kde byla jednou z mála dívek, měl jeden z jejích učitelů poznámky o tom, že dívky se na studium matematiky a přírodních věd nehodí a že by se raději měly učit vařit. Lada tohoto učitele a jeho poznámky ignorovala a soustředila se na své studium a udržení co nejlepších studijních výsledků. Vyhrála několik soutěží a byla přijata na univerzitu ke studiu STEM.

2. Na změnu kariéry není nikdy pozdě

Studium přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) není jedinou z cest pro uplatnění v technologickém odvětví. Fiona Cliffe – ředitelka produktového managementu v Avastu – říká, že se do technologického odvětví zamilovala.

„Nikdy mě nenapadlo, že bych mohla pracovat v technologickém odvětví,“ říká Fiona. „Všichni, kdo se na univerzitě věnovali informatice, byli muži.“ 

Její kariérní dráha v technologickém odvětví nebyla tak přímočará jako například u Lady. Fiona tak ví, že změna kariéry je možná v každém věku. 

Fiona říká: „Lidé zapomínají, že na změnu kariéry není nikdy pozdě. Nevadí, když se po vystudování vysoké školy nevydáte na vytyčenou kariérní dráhu. Do technologického odvětví se kromě ‚normální’ cesty můžete dostat i různými oklikami.“

Svět se nezboří, když hned nezískáte vytouženou pracovní pozici.

3. Potřebujete mentory

Mentoři jsou velmi užiteční každému, kdo se chce ve své kariéře posunout dál, a pro ženy v technologickém odvětví to platí dvojnásob. Fiona říká, že další ženy v technologickém odvětví jí zásadně pomohly v kariérním postupu a že sama mentoruje další ženy, které si teprve budují kariéru. 

„Podle mě je nejlepší mít více mentorů. Každý je jiný,“ popisuje Fiona. „Každý řeší věci jiným způsobem. Je důležité, abyste si z různých hledisek utvořili vlastní názor.“

4. Vystupte ze své komfortní zóny

Růst není nikdy komfortní – a to platí pro růstové bolesti v dětství až po rozvoj kariéry u dospělých. Lada například pro nastartování své kariéry šla studovat do Norska a Nizozemska.

„Přítel zůstal v České republice a já se musela naučit starat se sama o sebe,“ říká Lada. „Poznala jsem spoustu různých lidí z celého světa, kteří mě toho hodně naučili o nejrůznějších kulturách. Zjistila jsem, že mám srovnatelné znalosti se studenty z jiných zemí. Viděla jsem blondýny opravující chodníky i muže starající se o děti. V České republice je to něco neobvyklého, ale v Norsku je to docela běžné.“

Lada si uvědomila, že existují i jiné životní styly, a také se seznámila se zvyklostmi a myšlením jiných kultur. 

„Od lidí s odlišnými zkušenostmi a způsoby myšlení se můžeme hodně naučit,“ říká Lada. „A z jejich pohledu na svět si vzít to, co se nám hodí, a možná nás překvapí i objev něčeho nového, co nám a naší kultuře prospěje.“

5. Buďte sebejisté

Není chybou žen, že se neprojevují tolik jako muži nebo se omlouvají i za to, co omluvu nežaduje. Není to jejich chybou, že jsou k tomu od malička vedeny.. Ale mohou si problém uvědomit a změnit naučené vzorce chování.

Při budování sebedůvěry na pracovišti je podle Fiony nutné začít u maličkostí. Takže ostatní ženy i sebe povzbuzujte k tomu, aby si všímaly všemožných náznaků nízké sebedůvěry v komunikaci. Například fráze jako „Doufám, že to dává smysl“ nebo „Možná je to hloupý dotaz“ vás a vaše znalosti shazují ještě dřív, než začnete.

Fiona vnímá nedostatek sebedůvěry také u svých svěřenkyň.

„Jedna z dívek, které mentoruji, je úžasná,“ říká. „Myslím, že je opravdu dobrá v tom, co dělá. Ale zároveň se bojí zvednout a promluvit před ostatními. Opravdu s tím zápasila, tak jsme to spolu nacvičovaly a snažily se přijít na kloub tomu, z čeho má vlastně strach.“

6. Buďte slyšet – ale nemusíte být nejhlasitější ze všech

Pojem „asertivní“ vyvolává ve Fioně nepříjemné pocity, protože bylo v minulosti použito proti ní. Na předchozích pracovištích jí říkali, že je „příliš asertivní“, a tedy nezdvořilá. 

„To je přitom naprostý nesmysl,“ nesouhlasí Fiona. „Být asertivní a mít názor je něco, co muži dělají desítky let, a musíme lidi přimět, aby si uvědomili, že nejde o nic negativního.“

Z obavy ozvat se podala Fiona několikrát výpověď, protože si myslela, že „není dost dobrá“. Ve skutečnosti ale ještě neměla dostatek sebedůvěry. Na druhou stranu se ale někdy dostala do prostředí, které jí tuto příležitost nechtělo dát.

„Ve své kariéře jsem se mnohokrát ocitla v konferenční místnosti plné mužů – takových těch, co spolkli manažerskou příručku a jen chtějí před ostatními vypadat inteligentně,“ říká Fiona. „Chrlili ze sebe spoustu vzletných slov a mluvili byznysovou hantýrkou, zatímco já seděla někde vzadu a uvědomovala si, jak jsem ztracená. Zvítězí ten nejhlasitější.“

Jak tyto problémy vyřešit? „Nacvičujte si mluvení. Ne proto, abyste jen tak něco řekli, ale abyste přestali mít strach,“ říká Fiona.

7. Nevzdávejte se

Zkušenosti Lady i Fiony dokazují, že profesní růst není nic snadného. Obě jsou si ale jisté, že to dokážou – a že ostatní mohou také.

„Není to jednoduché a myslím, že vždy musíte očekávat nějaké komplikace,“ říká Lada. „Obklopte se lidmi, kteří vás podpoří, a vyhýbejte se těm, kteří vám nijak nepomohou.“

A pamatujte: Změna je pomalý a zdlouhavý proces. A někdo musí být jejím hybatelem.

„Svět kolem nás se mění jen pozvolna a zásadní změny nejsou na pořadu dne,“ říká Fiona. „Musíme se stát změnou, kterou chceme vidět.“ 

--> -->