V Avastu oslavujeme Pride měsíc

Radka Seberova 30 Čer 2021

Věnovali jsme se tématům coming outu v práci a potřebě vstřícných přátel a kolegů, bez kterých by to nešlo

Červen se chýlí ke konci, ale naše nadšení a podpora neochabují – oslavovat rovnost a práva všech bez rozdílu budeme v Avastu po celý rok. 

Co jsme v červnu dělali? 

Uspořádali jsme celofiremní Pride online setkání, které bylo jak informativní, tak inspirativní. Jeden z našich řečníků, Zdeněk Roubek, s námi sdílel svůj příběh, který jen tak nezapomeneme. Týká se coming outu v práci a rádi bychom s vámi jeho příběh sdíleli. 

Zdeňkovi bylo skoro 30. Měl ženu, novorozenou dceru a povolání, za nímž každý den dojížděl do Prahy. Dokonale zapadal do představy ideálního života, kterou mu vtiskli rodiče a zbytek společnosti. 

Ale tušil, že je něco špatně. 

A brzy se ukázalo, že měl pravdu. Ve vlaku potkal muže, se kterým si rozuměl a brzy mezi nimi vzniklo pevné přátelství. Každý den spolu chodili na oběd a než si to stačil Zdeněk uvědomit, zamiloval se do něj. Toto uvědomění v něm otevřelo spoustu velkých, složitých, život měnících otázek. Kým a čím vlastně byl? Gay? Nebo jenom špatně porozuměl svým pocitům a byl heterosexuál? Bisexuál? Tak či onak cítil, jak se mu pod rukama rozpadá jeho „dokonalý” tradiční život. Sám té chvíli říká tsunami moment. 

Rozhodl se následovat hlas svého srdce, což bohužel znamenalo podvádět svou manželku a setkávat se s novým přítelem v tajnosti. Připadal si ale příšerně a rozhodl se ke všemu přiznat. Nejdříve řekl pravdu své ženě, pak rodičům. Jeho otec ji nejprve odmítal přijmout. Po této zkušenosti, kdy se mu celý osobní život obrátil vzhůru nohama, se obával přiznat životní změnu i v práci.

Svým kolegům proto neřekl ani slovo. Zdeněk, který dříve s nadšením vyprávěl o svých dovolených a zážitcích z víkendů, se uzavřel do sebe. Otázek nas svůj soukromý život se bál, nechtěl mluvit o svém partnerovi. 

Po čtyřech letech změnil zaměstnání a přesunul se do ExxonMobil, do zcela nového pracovního prostředí a potkal nové kolegy. Z letáku na chodbě zjistil, že v Exxonu je Pride skupina zaměstnanců. Na informačním letáku byla fotka dvou mužů držících se za ruce a nápis „Coming out v práci – Oslavujeme lásku všeho druhu”. To Zdeňkovi dodalo kuráž, inspirovalo jej a dodalo naději, že možná, v nové práci, bude konečně moct být sám sebou. 

Další den v si na pracovní stůl postavil společné fotky s přítelem a čekal, kdy přijdou nemístné komentáře od kolegů. Ale nikdo se o nich nezmínil.  

Pár kolegů fotky zahlédlo a usmálo se, ale většina z nich je nijak nekomentovala. A víc se o záležitost nestarala. Takhle jednoduché to bylo a Zdeňkovi skončilo dlouholeté trápení. Svůj pocit úlevy přirovnal k tomu, jak se cítí vězni poté, co jim skončí trest a vyjdou na svobodu. 

Právě pro kolegy jako je Zdeněk Roubek jsme vytvořili naši vlastní Duhovou alianci, zaměstnaneckou skupinu v Avastu, která se věnuje právům LGBTQIA+. Skupina podporuje rovnost všech v Avastu i mimo něj, vzdělává a šíří povědomí o diskriminaci na základě pohlaví a sexuální orientace. S pomocí ní chceme dosáhnout toho, aby měli naši zaměstnanci jistotu, že za nimi vždy stojíme a mohou být kýmkoli jen chtějí. 

Ve dvou se to lépe táhne

Důležitým tématem letošní Pride konference byli hetero spojenci (straight allies). Jde o základní kámen, bez kterého bychom nemohli rozšiřovat povědomí o tématu ani zcela vymýtit diskriminaci LGBTQIA+ komunity. Spojenci jsou mostem mezi samotnou komunitou a těmi, kteří jí zatím tak úplně nerozumí. Protože každý z nás se někdy potřebuje opřít o druhé. 

Z konference jsme si odnesli hned několik zajímavých informací, ale hlavně to, že bychom měli „práva LGBTQIA+” vnímat jako lidská práva. A že spojenci se účastní Pride akcí spolu s dalšími přáteli, a podporují tím práva LGBTQIA+. Chápou, že transfobní vtipy, i když jsou to jen lehké narážky, jen prohlubují narativ, který ostrakizuje transgender lidi. Spojenci se naopak snaží jednoduchou realitu LGBTQIA+ skupiny normalizovat. 

A co nás čeká dál? 

V červenci uspořádáme interní workshop, jak být tím správným spojencem. Našim kolegům také pravidelně sdílíme nejrůznější videa a články o důležitých tématech ohledně LGBTQIA+ komunitě. Vytvořili jsme nová duhová emoji a vlajky, kterými mohou naši zaměstnanci dát najevo svou sexuální identitu. Nechybí ani duhová avastí améba. 

Nezapomněli jsme ani na podporu dalších organizací v jejich snaze prosadit LGBTQIA+ práva. Podpořili jsme Prague Pride a Belgrade Pride. Podepsali jsme online petici Jsme Fér za rovná práva všech a 10 našich kolegů jsme vyslali na Pride Business Forum. I nadále budeme utužovat vztahy mezi zaměstnanci Avastu a LGBTQIA+ komunitou po celém světě.  

Můžeme se společně bavit o tom, jak nejlépe zneškodnit ransomware, jak si nejlépe zabezpečit telefon nebo počítač, který z bezpečnostních softwarů je nejsilnější… ale jedno zůstává a nemá cenu o tom vést žádné debaty: láska je láska. 

--> -->