Můžeme najít pravou lásku v umělé inteligenci?

Avast 22 Čer 2020

Výzkumnice strojového učení v Avastu Olga Petrova o umělé inteligenci a jejím uplatnění v lidských vztazích

Beznadějně zamilovaný Rajesh Koothrappali do hlasového asistenta Siri v seriálu Teorie velkého třesku v epizodě „Zasvěcení do beta testování” je nepochybně zábavnou podívanou. Co když bychom se ale do chatbotů opravdu dokázali zamilovat? Umělá inteligence, která chatbotům vdýchává život, pravděpodobně jednou, a ne za dobu příliš vzdálenou, může být schopná napodobit vaše přátele, možná dokonce i partnery. 

Pokroky umělé inteligence 

Jeden z nejvýznamnějších pokroků je nepochybně vynález nové architektury umělé neuronové sítě „Transformer”. Ta umí předpovídat další navazující slova v textu jen pomocí kontextu. A umí tuto schopnost využít i obráceně, tedy umí napsat smysluplné odpovědi na základě kontextu dřívější konverzace. Právě tato schopnost dává lidem zdání, že se baví s inteligentní entitou. 

Další důležitou schopností, které stroje v dnešní době již ovládají, je učení se přímo z konverzace s člověkem. Díky tomu by se komunikační dovednosti chatbota teoreticky dokázaly aktualizovat po každé proběhlé konverzaci. To také znamená, že čím víc lidí najednou s chatbotem hovoří, tím lépe pro něj, neboť bude mít o to víc dat, z kterých bude moci své komunikační schopnosti zlepšovat. 

Jeden dílek do skládačky ale chybí

V tuto chvíli je však hlubší vztah s umělou inteligencí zatím v nedohlednu. Neumí totiž porozumět tématu konverzace, kterou s chatbotem vedete a nerozumí ani osobnosti člověka. Ačkoli chatbot je trénovaný na to, aby uměl vést smysluplnou konverzaci, není navržený tak, aby rozuměl hlubokému významu tématu, o kterém se s ním bavíte. Proto konverzace s chatbotem bývají nudné a povrchní. Což není až tak překvapující. K obvyklé konverzaci si se svými přáteli nevystačíte s tím, že jim budete odpovídat jednoslovně nebo méně či více náhodnými krátkými větami. Chatboti ale tímto stylem komunikují velice často, alespoň dle mé zkušenosti s nimi. 

Někdy se chatbotům podaří předvést vlastní osobnost, a právě v těch chvílích se zdají být nejpřátelštější a nejvíce podobní lidem. Při delší konverzaci ale obvykle svou osobnost udržet nedokáží. To se stává proto, že jejich algoritmus vytváří odpovědi na základě nejaktuálnějšího kontextu. A různé kontexty vyústí v tvorbu různých odpovědí. Tato část výzkumu se ale neustále vyvíjí a algoritmy jsou čím dál lepší. 

Jak vtisknout umělé inteligenci lidské emoce?  

Aby výzkumníci naučili umělou inteligenci chápat lidské emoce, musí jí předložit velké množství označeného textu s různými emocemi. A to samozřejmě zahrnuje spoustu práce, což je také důvod, proč takové texty nejsou příliš k dostání. Je to také to místo, kde se učení emocí a učení jazyka rozděluje. Jazyku se chatbot může naučit i bez označených dat, učí se pomocí mnoha textů. Přesto ale už několik botů, kteří rozumí lidským emocím, existuje. Příkladem je čínský chatbot Xiaolce. 

Učit umělou inteligenci lidským emocím je nezbytným krokem, který nelze vynechat. Emoce vyjádřené v konverzaci mohou změnit informační hodnotu dané zprávy. Například věta: „To byl ale den!” může být pochopena hned několika významy. Záleží pouze na tom, jak ji člověk vysloví, jakou má náladu. Věta tak může vyjadřovat rozladění nad zkaženým dnem, nebo právě naopak může být provoláním nadšení. Umělá inteligence by tyto rozdíly ve významech měla chápat, proto ji musíme učit lidským emocím rozumět. 

Emoční jazyk je vlastně dalším jazykem, kterým se boti musí naučit plynně hovořit. Podobně jako s učením se jazyka by i emoční data měla být botům předkládána jedno po druhé a měli by se naučit předvídat „další emoci” svého konverzačního protějšku. Také by bylo praktické zapojit do učícího procesu videa, ve kterých člověk mluví. Emoce by tak mohl chatbot vyčíst z jeho promluvy. 

Románek s umělou inteligencí

Lidé si jednoduše vytvoří vztah s fiktivními postavami. Nemůžeme si pomoci, je pro nás přirozené přikládat lidské vlastnosti neživým věcem či vymyšleným postavám, se kterými se dostáváme do styku. Někteří mohou dokonce už i dnes vnímat umělou inteligenci jako své přátele, společníky, dokonce partnery. Hloubka vztahu s umělou inteligencí nicméně záleží na vyspělosti její technologie. Jinými slovy závisí na tom, jak dobře dokáže technologie imitovat lidskou komunikaci. S pokroky zpracování přirozeného jazyka se také budou zlepšovat chatboti. Možná se dokonce dostanou na takovou úroveň, že nebudeme schopni rozpoznat, kdy se bavíme s člověkem a kdy s umělou inteligencí. 

Technologie, která se za chatboty skrývá, má už dnes celou škálu různých uplatnění. Může být jednoduše použita pro finanční zisk, což je vždy důležitým předpokladem pro budoucí úspěch. Proto do této technologie společnosti i výzkumníci investují neuvěřitelné částky peněz a množství práce. A když zvážím rychlost, jakou se toto odvětví vyvíjí, předpokládám, že se do 10 let dočkáme velkých pokroků. Znamená to ale, že se lidé, lépe řečeno více lidí než dnes, bude romanticky zaplétat s umělou inteligencí? Možná. Možná ale také ne. Ostatně to už brzo uvidíme.