Základní bezpečnostní rady, které byste měli vštípit dětem před návratem do školy

Nancy Nunziati 3 Zář 2019

Seznamte se se školními pravidly ohledně studentských počítačů a mobilních zařízení, povězte svým dětem o rizicích phishingu a používání veřejných Wi-Fi sítí.

Tablety, chytré telefony, notebooky, adaptéry či Bluetooth zařízení dříve na nákupních seznamech před návratem do školy nebývaly. 

Jenže nyní už technologie hrají v životech dětí mnohem větší roli než v životě mnohých z nás, když jsme byli ve stejném věku. Ať už vaše dítě nastupuje na střední, nebo na vysokou školu, nejspíš si s sebou bude brát různá zařízení.

Poraďte svým dětem, jak se zařízeními bezpečně zacházet i ve škole:

1. Seznamte se se školními pravidly pro používání zařízení

Tato rada se spíše týká rodičů (a vysokoškoláků). Většina vyučujících sice proti používání zařízení při výuce nijak neprotestuje, ale každá vzdělávací instituce k němu přistupuje jinak. 

Některé školy bezplatně poskytují studentům notebooky nebo tablety. Jiné školy tato zařízení mohou pronajímat, případně mohou studentům povolovat, aby si do výuky brali zařízení vlastní. 

V každém případě je ale nutné se řídit pravidly pro zařízení, která v dané škole platí. Především si zjistěte, jestli pro používání zařízení neplatí ve škole nějaká omezení, aby vašemu dítěti nebyl jeho digitální společník zabaven. Pokud dítě dostane zařízení od školy, zeptejte se, jestli do něj musíte nainstalovat bezpečnostní nebo jiný software, jestli v něm není nutné zálohovat data atd. 

Také je vhodné zeptat se školy, co dělá pro to, aby vaše děti chránila na internetu.

2. Phishing: cizí lidé mohou být nebezpeční

Vaše děti se dříve či později setkají s nějakými online podvody – ať už jde o podvody e-mailové, nebo podvody na sociálních sítích. Tyto manipulativní či podvodné zprávy se snaží mámit z uživatelů citlivé údaje nebo se je snaží přimět, aby si stáhli malware

Sociální sítě i poskytovatelé e-mailu sice nyní dokážou odhalovat a blokovat phishingové útoky lépe, ale pořád je nutné, aby vaše děti o tomto riziku věděly a uměly jej rozpoznat. Mimo jiné byste jim měli vysvětlit, že není vhodné dávat se na internetu do řeči s cizími lidmi. Pokud hrají online hry nebo se aktivně zapojují do dění v nějaké jiné digitální komunitě, možná už v kontaktu s cizími lidmi jsou. V takovém případě jim povězte, aby nikomu nepředávaly žádné osobní údaje. Dále jim povězte, aby neklikaly na odkazy a přílohy od neznámých odesílatelů. Upozorněte je, že by neměly reagovat na naléhavé zprávy („Musíte si IHNED změnit heslo!“) ani na zprávy plné pravopisných chyb.

3. Dělejte si zálohy

Řekněme, že si váš středoškolák nechtěně stáhl do notebooku ransomware. Nejprve svému dítěti řekněte, aby v takové situaci neposílalo útočníkovi žádné výkupné. Kdo mu dá záruku, že útočník dodrží své slovo a vrátí mu zašifrované soubory?

Můžete dítěti poradit, aby si své klíčové dokumenty zálohovalo. A pokud neví jak na to, nabídněte mu pomocnou ruku. Své důležité dokumenty, jako jsou referáty nebo domácí úkoly, může ukládat do cloudu. Služby jako Disk Google, iCloud, Dropbox a další nabízejí levné a bezpečné úložiště dat. 

4. Veřejné Wi-Fi sítě: nebezpečné teritorium

Vysvětlete dětem, že veřejná Wi-Fi síť není bezpečná. Žák základní školy nejspíš nepůjde s notebookem do kavárny na opačném konci ulice, aby tam mohl psát referát, ale váš 16letý středoškolák už možná ano. 

Útoky s využitím prostředníka a falešné hotspoty (které se tváří třeba jako síť Starbucks) mohou uživatelům snadno způsobit únik dat. Poraďte svým dětem i ostatním dospělým, ať raději veřejné Wi-Fi sítě nepoužívají. A když už veřejnou Wi-Fi síť musí použít, povězte jim o výhodách virtuální privátní sítě (VPN).

5. Svá hesla nikomu nesdělujte

A používejte různá hesla. Vaše dítě by si na každém účtu mělo nastavit jedinečné heslo – ideálně takové, které má aspoň 15 znaků a obsahuje i číslice a zvláštní znaky (zde si můžete přečíst, jak si nastavit bezpečné heslo).

Když bude dítě používat pouze jedno heslo a toto heslo se dostane do spárů hackerům, zločinci získají přístup ke všem jeho účtům. Ale než aby všechna ta hesla nosilo v hlavě, ať raději vyzkouší nějakého bezplatného správce hesel

Další rady k heslům:

  • Pozor na sdílení hesel s kamarády. 
  • Poraďte dětem, aby své zařízení zabezpečily snímáním otisků prstů nebo obličeje (pokud mají takovou možnost). 
  • A zvažte pořízení fyzického zabezpečení – například kabelového zámku na notebook. 

6. Vysvětlete dětem, jak se na internetu chovat zodpovědně

Rodiče obvykle pořizují dětem zařízení proto, aby na nich mohly dělat domácí úkoly, pracovat na školních projektech nebo spolupracovat s ostatními studenty. Digitální zařízení také studentům pomáhají seznamovat se s technologiemi které se staly nedílnou součástí naší společnosti. 

Děti ale svá zařízení nepoužívají pouze ke školním věcem, ale i k zábavě a jiným činnostem. Nástroje na rodičovskou kontrolu jim dokážou zablokovat přístup k určitému nevhodnému obsahu a někdy umí i zaznamenávat historii hovorů a SMS. Rozhovory mezi čtyřma očima o rizicích nedostatečného zabezpečení ale nahradit nedokážou. 

Upozorněte své děti, že nesmí cizím lidem na internetu předávat žádné osobní informace. Vysvětlete jim, jak poznat kyberšikanu na sociálních sítích, a povězte jim, že když se s ní setkají, měly by na ni upozornit příslušného dospělého. Žákům vyššího stupně základních škol a středoškolákům se hodí připomenout, že cokoli, co někomu pošlou přes SMS nebo sociální sítě, může skončit na internetu. A pokud se něco dostane na internet, většinou to už nepůjde smazat. 

Kyberšikana může být pro mnohé choulostivým nebo dokonce sporným tématem, ale technologie jsou součástí dnešního světa a měli bychom svým dětem vysvětlit, jak je ve škole i v běžném životě odpovědně používat. Nestyďme se o tomto problému hovořit se svými dětmi.

7. Nainstalujte dětem antivirovou ochranu

Když na předškolní nákupní seznam přidáte digitální zařízení, zároveň přidejte i renomovaný antivirus. Avast nabízí software na ochranu zařízení v bezplatnéplacené verzi. 

A také nabízí bezplatné zabezpečení pro mobilní zařízení s iOSAndroidem.

--> -->