Co je digitální občanství?

Emma McGowan 22 Bře 2022

Online život je skutečným životem a je nezbytné, abychom s ním podle toho nakládali

Občanství obvykle chápeme jako příslušnost k určitému národu a pojí se s různými právy a povinnostmi. Například lidé žijící v demokratických zemích mají právo na politické zastoupení svých názorů, zároveň je jejich povinností se účastnit voleb. Kromě toho máme povinnost platit daně nebo bránit svůj stát. V digitálním světě ale hranice neexistují, stejně tak nám nikdo nevládne. Co tedy znamená být digitálním občanem? Vyjděme z definice klasického občanství a projděme si některá práva a povinnosti, na které by měl každý digitální občan dbát.

Práva digitálního občanství

Z našeho pohledu je digitálním občanem každá osoba, která má přístup k digitálním technologiím a má práva na na svobodu, bezpečí a soukromí.

Jako digitální občan máte právo na:

 • přístup do digitálního světa 
 • soukromí
 • ochranu svých dat
 • svobodu slova
 • vlastnictví své digitální identity
 • dání informovaného souhlasu ke shromažďování svých dat
 • požadavek na to být zapomenut (včetně všech svých dat)
 • anonymity 
 • ochranu před hacknutím, phishingem a špehováním

Povinnosti digitálního občanství

Jako digitální občan máte povinnost:

 • komunikovat zdvořile, i když s druhou stranou nesouhlasíte
 • bránit sdílení falešných informací 
 • respektovat duševní vlastnictví druhých
 • nezveřejňovat osobní či soukromé informace druhých 
 • nesnažit se dostat do kybernetických systémů bez svolení
 • rozumět tomu, které informace nesmíte sdílet 
 • chránit svá přihlašovací jména a hesla

Jak vidíte, požadavky na dobrého občana skutečného národa a digitálního občana se příliš neliší: Buďte zdvořilí. Neberte ostatním, co není vaše. Starejte se o své spoluobčany. Věnujte pozornost svému okolí a tomu, jak chránit sebe a ostatní. A žeňte „stát“ (respektive firmy, které poskytují technologie a webové služby, jako jsou sociální sítě) k odpovědnosti, když poruší naše práva.

Proč je digitální občanství důležité?

S tím, jak na internetu trávíme čím dál víc času, se digitální svět stává téměř tak důležitý jako fyzický svět, ve kterém se pohybujeme. V devadesátých letech a na začátku druhého tisíciletí se na internetu k popsání čehokoli, co se událo offline, používal termín „v reálném životě“. Tento popis už ale není přesný. A pokud současné trendy budou pokračovat, ti nejmladší z nás budou na internetu trávit ještě větší část svého života. 

Proto je digitální občanství důležité. Stejně jako se všichni musíme naučit, jak být dobrými občany našich zemí – ať už z pohledu státních úřadů, tak z pohledu společností –, musíme se naučit také být dobrými digitálními občany.

Důvody, proč je digitální občanství tak důležité, mají svou mikroúroveň a makroúroveň. Na mikroúrovni mohou mít naše osobní online interakce (od digitálních komunit na sociálních sítích přes chatovací aplikace až po komentáře pod články) skutečný a trvalý účinek na naše duševní zdraví. Naše mozky nemají vyvinutou schopnost poznat emoční rozdíl mezi online hrozbami a hrozbami „reálného světa“, což znamená, že negativní online interakce mohou vyhrocovat naše stresové chování a vést k negativním účinkům na duševní a fyzické zdraví.

Na makroúrovni nám nedávné světové události ukázaly, jak digitální občanství může přímo ovlivnit fyzické občanství – kladným i záporným způsobem. Například Twitter významně pomohl aktivistům arabského jara v roce 2011 rychle komunikovat a oslovovat hodně lidí. Facebook byl naopak klíčovým hráčem při šíření dezinformací, které negativně ovlivnily události jako volby v USA či genocidu rohingských muslimů v Myanmaru.

Jinými slovy: Online život je skutečným životem. A je nezbytné, abychom s ním podle toho nakládali.

Klíčová fakta o digitálním občanství

 • 4,8 miliardy lidí (61 % světové populace) používá internet
 • Každý den se připojí dalších 700 000 nových uživatelů 
 • Online soukromí je digitální a zároveň i lidské právo
 • Vzhledem k absenci jakékoli autority máme digitální povinnosti především vůči svým digitálním spoluobčanům 
 • Propast mezi digitálním a „skutečným“ světem se každý den zmenšuje
 • Každá vláda má jiný názor na práva a povinnosti digitálního občanství 

Lekce digitálního občanství pro děti

Digitální občanství už se dostalo do studijních osnov spousty škol, ale do některých se technologie pořád teprve dostávají. Vytvořili jsme proto vzdělávací online kurz Buď safe online, který děti naučí, jak být na internetu v bezpečí. 

Nejnovější zprávy z online světa se dozvíte také na naší facebookové stránce, tak nás nezapomeňte sledovat.

--> -->