Avast podpoří výzkum COVID-19 v oblasti testování, léčby a vakcinace

Ondřej Vlček 29 Dub 2020

Avast poskytuje technické znalosti a podporu pracovníkům v první linii; Nadační fond Avast daruje 25 milionů dolarů na výzkumné iniciativy bojující s COVID-19

Podpora programu COVID-19 Therapeutics Accelerator, ve spolupráci s Nadací Billa a Melinda Gatesových, Wellcome a Mastercard, a koalice CEPI pomůže urychlit léčbu a zpomalit šíření nemoci díky vakcinaci.

Posláním Avastu vždy bylo chránit bezpečí lidí. Více než kdy jindy si ale nyní uvědomujeme i svoji sociální zodpovědnost. V posledních měsících Nadační fond Avast uvolnil finanční prostředky na okamžitou pomoc v celé řadě důležitých oblastí, a mnoho lidí z Avastu po celém světě dobrovolně věnovalo svůj čas, úsilí  a odborné znalosti na podporu lokálních iniciativ. Jsem jim všem velmi vděčný za jejich pomoc a jsem hrdý na to, co se jim podařilo dokázat. Přesto jsme cítili, že jako leader trhu a společnost s velmi silnou firemní kulturou můžeme pomoci ještě více.

Už teď většina z nás vnímá vlivy koronavirové krize a důsledky karantény a souvisejících opatření, nicméně dlouhodobé dopady na náš společenský systém a celou ekonomiku bohužel teprve pocítíme. Lidé v první linii dnes a denně riskují své zdraví, aby udrželi zdravotnický systém v chodu a dostali nás z nejhoršího. Za to jim patří obrovský dík. Důsledky pandemie se ale budou nadále prohlubovat, a její dopady na naši společnost budou dlouhodobé. Proto je naprosto nezbytné při hledání řešení také myslet dlouhodobě.

A právě toto uvědomění bylo klíčové při našem rozhodování, jak bychom mohli pomoci dále. Jsme přesvědčeni, že nejrychlejší způsob jak z krize ven povede přes opravdový vědecký výzkum a inovace. Jedině systematický a dobře financovaný přístup k testování, léčbě a vakcinaci povede k uvolnění karanténních opatření a v konečném důsledku k záchraně více životů a minimalizaci ekonomických ztrát.

Po pečlivém zmapování existujících programů a iniciativ, které se globálně věnují boji s COVID-19, jsme s potěšením zjistili, že nejsme jediní, kdo takto přemýšlí. Konkrétně koalice COVID-Zero, koordinovaná fondem Wellcome, je naší vizi natolik blízká, že jsme se rozhodli ji podpořit.

Tato koalice usiluje o získání prostředků na podporu testování, léčby a vakcinace COVID-19 prostřednictvím rigorózního vědeckého výzkumu. Aby byl tento program opravdu úspěšný, bude potřeba obrovské množství prostředků. Jen v první fázi byla tato potřeba vyčíslena na 8 miliard dolarů. Nadační fond Avast do těchto projektů daruje celkem 20 milionů dolarů. 

Specificky jsme se v rámci koalice COVID-Zero rozhodli podpořit dvě iniciativy, kterými jsou COVID-19 Therapeutics Accelerator, věnující se vývoji léčby a testování, a CEPI, jež pracuje na vývoji vakcín.

První část daru, 12 milionů dolarů, přislíbil Nadační fond Avast programu COVID-19 Therapeutics Accelerator, který byl spuštěn v březnu tohoto roku z iniciativy Nadace Billa a Melindy Gatesových, Nadace Wellcome a firmy Mastercard. Do této iniciativy se zapojím i osobně jakožto aktivní člen jejího nově zřízeného Funders Boardu.

Druhá část daru, 8 milionů dolarů, směřuje do CEPI, přední světové organizace ve výzkumu a vývoji vakcín. Způsobem, jakým se CEPI snaží vakcínu na koronavirus vyvinout, jsme byli doslova ohromeni: vývoj probíhá devíti různými způsoby paralelně, což je velmi nákladný přístup, který však maximalizuje šance na nalezení vakcíny v nejkratším možném čase. Ambicí CEPI je vyvinout bezpečnou, účinnou a celosvětově dostupnou vakcínu ve zrychleném časovém horizontu 12 až 18 měsíců.

Minulý týden jsme též oznámili spolupráci s výpočetním projektem Folding@home, kterému jsme poskytli finanční podporu, infrastrukturu, odbornou pomoc na straně vývoje a přístup k naší uživatelské bázi.

Kromě těchto globálních výzkumných projektů jsme se rozhodli darovat dalších 5 milionů dolarů aktivitám v naší domovské zemi, tedy v České republice. Jen díky nasazení našich zaměstnanců v Praze a Brně nyní příspíváme v boji s koronavirem jak finančními a technologickými prostředky, tak i vlastní prací. Mezi naše lokální aktivity patří podpora vývoje revolučních plicních ventilátorů CoroVent ve spolupráci s ČVUT, dovoz a darování jednoho milionu ústenek do ČR pro nejrizikovější osoby a zdravotnický personál, pravidelný denní dovoz tisícovky obědů pracovníkům v první linii ve Středočeském a Jihomoravském kraji, finanční pomoc pro lidi bez domova nebo milion korun na zlepšení přístupu ke vzdělávání z domova. Seznam našich iniciativ v boji proti COVID-19 průběžně aktualizujeme na naší stránce

I když je situace velice vážná a krize zdaleka nekončí, mám opravdu radost, když vidím, jak lidé dokáží i v těchto těžkých dobách držet spolu a vzájemně si pomáhat. Též věřím, že naše kroky mohou motivovat jiné organizace i jednotlivce k podpoře dalších smysluplných iniciativ. Ze strany Avastu a jeho Nadačního fondu mohu říci, že stojíme teprve na začátku cesty a jsme připraveni v pomoci pokračovat.

Děkuji všem, kteří se už do pomoci jakýmkoli způsobem zapojili, přeji hodně zdraví a zůstaňte v bezpečí! Společně to zvládneme!

--> -->