Dopadům koronakrize musíme čelit společně

Ondřej Vlček 31 Srp 2020

Jak Avast doposud pomohl a co ještě chystá v boji s COVID-19

Avast je firma, která přes 30 let usiluje o větší bezpečnost online světa. Díky tomu ale cítíme i jistou odpovědnost za bezpečnost ve světě reálném. Když se začal na jaře masivně šířit nový koronavirus, věděli jsme, že je naší povinností se zapojit a co nejrychleji pomoci. Uvolnili jsme prostředky ve výši 25 milionů dolarů určené k rychlé intervenci na místě i dlouhodobějším investicím do globálního výzkumu. Zároveň ale víme, že tato krize zdaleka neřekla své poslední slovo, a proto jsme se rozhodli naši pomoc nově směřovat i na zmírňování jejích sociálních a ekonomických dopadů. Rádi bychom vás nyní krátce seznámili s tím, jak se nám daří naše průběžné plány v této oblasti plnit a ubezpečit vás, že nezůstalo jen u slov.

První vlna pomoci

Vedle okamžité pomoci potřebným téměř dvěma miliony dolarů jsme systémově podpořili i velké celosvětové výzkumné projekty částkou přes 20 milionů dolarů. Jmenovitě šlo o Koalici COVID-Zero, jíž jsme věnovali 12 milionů dolarů na podporu programu COVID-19 Therapeutics Accelerator, zaměřený na zrychlené testování a léčbu. Osm milionů dolarů jsme pak darovali koalici CEPI, přední světové organizaci ve výzkumu a vývoji vakcín (CEPI sama žádné vakcíny nevyvíjí, ale spolupracuje a zastřešuje více než 100 týmů po celém světě, které se o to snaží). 

Vedle toho jsme se rozhodli věnovat pět milionů dolarů dalším vědeckým projektům spojeným s řešením této krize. Například jsme podpořili projekt Folding@home, jehož dsitribuovaný superpočítač hledá lék na tento virus. Nebo vývoj a produkci nového prototypu plicních ventilátorů CoroVent ve spolupráci s ČVUT. Z našeho sponzorského daru 12 milionů korun bylo vyrobeno 75 těchto dýchacích přístrojů. Nyní po získání certifikace americké FDA je připraveno k použití celkem zhruba 400 kusů. Náš tým Threat Intelligence zase vytvořil stránku Coronascam.org. Ta slouží jako zdroj informací o kyberútocích, které zneužívají koronakrizi k napadání zranitelných uživatelů a organizací, jako jsou například nemocnice. Širokému spektru zdravotnických organizací jsme na jaře poskytli milion ústenek a ve spolupráci s ČVUT i celoobličejové masky. Pracovníkům v první linii jsme vyráběli masky na 3D tiskárnách a v době uzavření našich kanceláří jsme jim zdarma doručili téměř 50 tisíc teplých obědů připravených firmou Perfect Canteen, dodavatelem stravování pro naše pražské a brněnské kanceláře. 

Tím jsme však všechnu munici zdaleka nevystříleli. Nehledě na hrozící druhou vlnu nákazy teprve nyní přicházejí skutečné dopady krize a nejsilněji to bohužel pocítí ti nejslabší. Hlavní sídlo máme v České republice, kde Avast před třemi dekádami vznikl a kde žije a pracuje více než tisíc našich zaměstnanců a jejich rodinam. Právě sem jsme tedy spolu s Nadačním fondem Avast soustředili naše další úsilí.

Zmírňování dopadů krize v Česku

Ve druhé vlně pomoci jsme se rozhodli sami jako Avast nebo prostřednictvím našeho nadačního fondu podpořit částkou 39 milionů korun tři celostátní neziskové organizace – Člověk v tísni, Nadace Via a Armáda spásy. Máme podobné hodnoty a přístup k řešení problémů a důvěřujeme jejich zkušenostem i metodám. A líbí se nám, že jejich programy jsou zaměřené na sociální a ekonomické problémy, které pandemie pravděpodobně ještě prohloubí. 

Konkrétně jsme podpořili 25 miliony korun program Člověka v tísni zaměřený na dluhové poradenství. Organizace reaguje na očekávaný nárůst počtu dlužníků, který půjde ruku v ruce s ukončením ochranných moratorií, zavedených vládou kvůli zmírnění dopadů koronakrize. Jde o velice reálný problém. Přibližně 20 % Čechů žije dlouhodobě v domácnostech dotčených exekucí, a to včetně statisíců malých dětí. Od konce června se znovu rozběhlo zhruba 20 tisíc mobiliárních exekucí. Od listopadu již navíc nebude možné odkládat splátky úvěrů a od Nového roku ani platby nájmů. Naše investice umožní rozšířit počet dluhových poradců v dalších 60 českých a moravských městech, zřídit tým telefonických specialistů sloužících i dalším neziskovým organizacím. Přispěje také k většímu zapojení moderních technologií, jež bude k automatizovanému poradenství využívat portál Jakprezitdluhy.cz. Díky tomu se služby zpřístupní běžným lidem, ale i živnostníkům, malým firmám nebo obcím.

Deset milionů korun použije Nadace Via na vypsání grantové výzvy na záchranu subjektů společensky prospěšného podnikání, tedy takzvaných sociálních podniků, které jsou jedněmi z mála regionálních zaměstnavatelů lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Tyto podniky, jejichž činnost je pro společnost velice důležitá, jsou už z principu jen velmi málo ziskové a na hranici úpadku se potácejí i v době mimo krizi. Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí z června 2020 se ve vážných ekonomických problémech v důsledku koronakrize ocitlo 45 % dotázaných sociálních podniků. Polovina z nich odhaduje propad tržeb o více než 50 %. Přitom o rezervách pro případ nouze se zde prakticky nedá hovořit. Cílem je nejen pomoci vybraným sociálním podnikům překlenout krizi, ale také implementovat inovace, aby se staly odolnějšími a jejich model podnikání byl do budoucna udržitelnější.

Paradoxně nejhůře hledají podporu ti, kteří ji nejvíce potřebují – lidé bez domova. Možnost uchýlit se do bezpečí pevného obydlí a zdravotní stav jsou věci velmi úzce spjaté. Když byl například v rámci opatření proti nákaze omezen volný pohyb osob, nastala potíž s tím, jak se mají ve svých domovech izolovat ti, kteří žádný domov nemají. Na zdraví se dokáže podepsat též nedostatek spánku, hygieny, kvalitní výživy nebo různé formy závislosti. Armáda spásy, kterou podpoříme čtyřmi miliony korun, teď bude moci rozšířit krizové ubytování i nabídku okamžité zdravotní péče na ulici.

Pětkrát společně se zaměstnanci

Pomáhat bojovat s dopady COVID-19 ale chtěli i naši zaměstnanci. V prvních fázích se sami zapojovali do desítek nejrůznějších programů - bylo zřejmé, že vůle pomáhat je opravdu enormní. Cítíli jsme ale, že můžeme dělat ještě víc, a proto jsme vytvořili oficiální zaměstnaneckou firemní sbírku, pomocí které mohli lidé z Avastu přispívat na konkrétní projekty, které si ve svých lokacích sami odhlasovali. Každý jejich dar následně Avast zpětinásobil. Sbírka jela přes všechny naše hlavní lokace - tedy Českou republiku, Slovensko, Anglii, Německo, Srbsko a Spojené státy a o jejích konkrétních výsledcích vás budeme brzy informovat.

Můj velký dík patří všem zmíněným partnerům, kolegům, kolegyním a týmu v Nadačním fondu Avast. Jsem neuvěřitelně hrdý na to, jakou práci odvádíte a že vám svět kolem vás není lhostejný. 

Přeju vám všem pevné zdraví - a držte se!