Závazek Avastu nakládat s daty odpovědně

Avast 29 Led 2020

Bezpečnost a ochrana soukromí našich uživatelů na celém světě je pro nás prioritou

V posledních dnech média informovala o Avastu a naší dceřiné společnosti Jumpshot. Jsme si vědomi toho, že když si každý z našich více než 400 milionů uživatelů vybere Avast, rozhodne se nám svěřit svou bezpečnost a soukromí. Tato důvěra je klíčová nejen pro úspěch našeho byznysu, ale také pro hodnoty celé společnosti. Nebereme tuto zodpovědnost na lehkou váhu, a proto nasloucháme uživatelům, přijímáme od nich zpětnou vazbu a neustále se zlepšujeme. V zájmu co největší transparentnosti bychom tímto chtěli znovu potvrdit náš závazek zodpovědně nakládat s vašimi údaji a potvrzujeme i další kroky, které přispějí ke splnění těchto očekávání.

Chtěli bychom naše uživatele ujistit, že jsme nikdy neprodali třetí straně žádné jejich osobní údaje. Naše uživatele a partnery bychom chtěli ubezpečit, že se rozhodli správně, když si vybrali Avast, a že jejich soukromí i osobní údaje jsou v bezpečí.

Vždy jsme se zavazovali poskytovat našim uživatelům za všech okolností plnou kontrolu nad jejich soukromím. Naše Zásady ochrany osobních údajů poskytují další vysvětlení toho, jaká data shromažďujeme, k čemu je potřebujeme a jak s nimi nakládáme, a používáme v nich jasný a snadno srozumitelný jazyk spíš než standardní právní formulace. Protože jsme jako první nabízeli uživatelům po celém světě bezplatnou antivirovou ochranu, rozhodli jsme se dobrovolně dodržovat požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a kalifornského spotřebitelského zákona California Consumer Privacy Act (CCPA) v rámci celé naší globální uživatelské základny – bez výjimky. Dokument Consent Policy vysvětluje, jak mohou uživatelé našich produktů kdykoli udělit nebo zrušit svůj souhlas s poskytnutím dat pro analýzu trendů prováděnou společností Jumpshot.

Dnešní svět se výrazně liší od toho před 30 lety, kdy byl Avast v České republice založen. Avast přijal za vlastní nově vydobytou svobodu, a i v následujících letech stavěl na principech demokracie a svobodné volby. Naši zakladatelé jsou vášnivými obhájci práva na soukromí. Rozrostli jsme se na celosvětovou společnost zabývající se kybernetickou bezpečností, která je odhodlaná zajišťovat online bezpečnost pro všechny. Soukromí našich uživatelů bereme velmi vážně a naše oceněné nástroje jsou speciálně navrženy k bezpečnějšímu prohlížení internetu.

Dnešní svět kybernetické bezpečnosti je založen na datech. Data ze zařízení našich uživatelů používáme k analýze obrovských objemů dat o hrozbách, které studujeme pomocí technologií strojového učení a umělé inteligence detekující vzorce hrozeb a bezpečnostní problémy způsobem, který je pro samotné lidi nemožný. Každý měsíc Avast po celém světě zastaví 1,5 miliardy pokusů o útok. Ty zároveň způsobují i řeší data.

Společnost Jumpshot byla založena v roce 2015. Cílem bylo vytvořit inovativní způsob, jak marketérům poskytnout analytiku trendů a statistiky o nákupních zvyklostech zákazníků, které byly deidentifikovány. To vše bez konkrétního cílení na uživatele, které bylo historicky na webu všudypřítomné. Věděli jsme, že je důležité, aby s údaji o prohlížení bylo nakládáno eticky, proto jsme požadovali deidentifikaci osobních údajů a také to, aby jednotlivci nebyli zacíleni marketingem a reklamami.

V rámci našeho produktu mají uživatelé k dispozici širokou škálu nastavení ochrany osobních údajů. Uživatelé měli vždy kontrolu nad sdílením svých osobních údajů. Nastavení ochrany dat lze kdykoli provést v Menu – Nastavení – Sdílení dat.

K těmto volbám patří i povolení, aby jejich data mohla být interně používána společností Avast pro vylepšení a analýzu produktů nebo jejich deidentifikovaná podoba pro analýzu trendů Jumpshotem.

Přestože jsme jednali plně v mezích zákona a stále jsme ostražitě chránili soukromí našich uživatelů, vyslyšeli jsme čerstvou zpětnou vazbu a již jsme podnikli kroky ke splnění očekávání našich uživatelů. Také nadále uvažujeme nad tím, zda analýzy trendů odpovídají našim hodnotám coby společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností a ochranou soukromí.

V červenci 2019 jsme začali testovat explicitní volbu opt-in pro všechna nová stažení našeho desktopového antiviru, která nahradí starý mechanismus opt-out. Zároveň probíhá i proces uplatnění tohoto principu i na všechny stávající uživatele antiviru. Ti budou aktivně vyzváni, aby se rozhodli.

Bezpečnost a soukromí našich uživatelů i partnerů zůstává naší hlavní prioritou. Pokračujeme v hledání dalších možností změn ke zlepšení transparentnosti a možnosti volby pro uživatele našich produktů a v brzké době poskytneme další informace.

--> -->