Výzkum Avastu: Dopad pandemie na naše online životy

Pete Turner 16 Zář 2021

Náš nový výzkum na téma digitálního občanství se zaměřuje na to, jak vidíme internet, nové trendy a statistiky a jaký na nás, uživatele internetu po celém světě, mají vliv.

Při vytváření dotazníku jsme se spojili se společnostmi YouGov a Forsa, výzkum probíhal mezi 15. a 27. červnem 2021.

Dopad koronaviru na digitální aktivitu 

Světová pandemie významně proměnila naše chování na internetu. Lockdowny nás donutily trávit povážlivou část našich dnů online. Pro mnoho společností a firem byl tento nový režim důvodem ke změně a vylepšení nabídky svých digitálních služeb. Postoj k internetu se nicméně proměnil celosvětově. Zvýšila se technická gramotnost uživatelů i jejich sebevědomí při manipulaci s digitálními technologiemi. Zároveň se však lidé po celém světě začali obávat o své online bezpečí. 

Klíčové globální poznatky:

  • Hodně lidí už online zůstane: Šest z deseti dotázaných potvrdilo, že se pro ně internet stal během pandemie důležitější než kdy dřív. 33 % respondentů uvedlo, že určité činnosti už je pro ně jednodušší vykonávat v online světě a zůstanou u toho. S tím souhlasilo i 31 % seniorů starších 65 let. Naopak mladí lidé mezi 18 a 24 lety už s tímto tvrzením souzněli méně, jen 17 % z nich. Důvodem je nejspíš to, že na internetu dělali daleko více věcí už předtím, zatímco starší lidé si k němu našli cestu až teď. 
  • Internet toho uživatele dokázal spoustu naučit: Třetina lidí uvedla, že se díky internetu naučila či zažila něco nového. Například ve věkové skupině mezi 54 a 64 lety s tím souhlasilo 28 % lidí a ve skupině starších 64 let to bylo 23 % z dotazovaných. Jeden z pěti respondentů navíc uvedl, že zvýšená online aktivita mu napomohla k vyššímu sebevědomí při manipulaci s technologiemi. Stejně tomu bylo s 20 % lidí mezi 18 a 24 lety a 18 % lidí z věkové skupiny starších 65 let.
  • Spolu s prudkým nárůstem uživatelů na internetu se objevují také obavy o osobní data uživatelů: Na tom se shodli téměř všichni, konkrétně 83 % respondentů. A jen 43 % z nich důvěřuje zákonům, které mají jejich údaje chránit. Dvě třetiny uživatelů se dokonce vyhýbá určitým úkonům na síti ze strachu o své soukromí a bezpečí. Tento problém vnímají hlavně ženy, které tvoří v této skupině celých 68 % a lidé nad 65 let s 69 %, kteří také potvrdili, že se některým úkonům na internetu raději vyhýbají. 
  • Nemáme dostatek informací o svém digitálním soukromí: Pokud bychom měli něco generalizovat, je to tohle: Většina z nás neví, jaká práva na internetu má. Jen 53 % lidí prohlásilo, že dostatečně znají svá práva na ochranu soukromí. A jen 49 % z našich respondentů uvedlo, že si již někdy přečetlo zásady soukromí na nějaké webové stránce. 
  • Randění, sport a peníze se přesunuly do online světa: Zjistili jsme, že během pandemie byli lidé vstřícnější k online aktivitám a mnohem radši se do nich zapojovali. 35 % našich respondentů začalo více využívat služby e-shopů a 25 % z nich začalo online cvičit. 

Internet se stal klíčovým nástrojem k zajištění jakés takés normálnosti uprostřed světové pandemie. A díky tomu se zvýšily i naše znalosti o digitálním světě. Na druhou stranu jsme jasně zaznamenali obrovský rozdíl mezi generacemi, kdy mladší lidé mají pocit, že jsou na internetu poměrně v bezpečí, zatímco ti starší se v online světě mnohdy moc dobře necítí. 

Více se dočtete ve zprávě Digital Citizenship Report

--> -->