Osobní sdělení od CEO Avastu

Avast 30 Led 2020

Našim zákazníkům, partnerům, zaměstnancům a investorům:

Rád bych využil této příležitosti a vyjasnil situaci týkající se prodeje uživatelských dat prostřednictvím naší dceřiné společnosti Jumpshot. Základním posláním Avastu je chránit lidi po celém světě a já si uvědomuji, že nejnovější zprávy o Jumpshotu otřásly mnohými z vás a právem vyvolaly řadu otázek – včetně té zásadní týkající se důvěry.

Jako generální ředitel Avastu se za situaci cítím osobně odpovědný a rád bych se všem zúčastněným omluvil.

Ochrana lidí je nejvyšší prioritou Avastu a musí být součástí všeho, co děláme. Nic jiného není přijatelné.

Z těchto důvodů jsem se společně s naším představenstvem rozhodl s okamžitou platností ukončit sběr dat pro Jumpshot a ukončit činnost této společnosti.

K pochopení, proč jsme k tomuto rozhodnutí dospěli, mi dovolte uvést některé souvislosti. Jumpshot jsme založili v roce 2015 s myšlenkou rozšířit naše možnosti analýzy dat nad rámec základního zabezpečení. Bylo to v období, kdy se stále více ukazovalo, že kybernetická bezpečnost bude velkou hrou o data. Mysleli jsme si, že můžeme využít naše nástroje a zdroje k tomu, aby byl proces bezpečnější než u bezpočtu jiných společností, které sbírají data.

Jumpshot od samého počátku fungoval jako samostatná společnost s vlastním managementem a správní radou, která stavěla své produkty a služby na datech pocházejících z antivirových produktů Avastu. V průběhu těchto let jednaly Avast i Jumpshot plně v mezích zákona – a velmi jsme uvítali zavedení GDPR v Evropské unii v květnu 2018, protože to byl přísný právní rámec, který řešil, jak zacházet s údaji zákazníků. Společnosti Avast i Jumpshot se zavázaly dodržovat GDPR na sto procent.

Když jsem se před sedmi měsíci stal CEO Avastu, strávil jsem spoustu času přehodnocováním každé části našeho byznysu. Během tohoto procesu jsem dospěl k závěru, že podnikání na poli sběru dat není v souladu s prioritami naší společnosti v oblasti soukromí pro rok 2020 a dál. Jediným cílem Avastu je činit svět bezpečnějším místem, a je mi jasné, že v konečném důsledku se tomuto cíli musí podřídit vše.

I když rozhodnutí, které jsme učinili, bude mít bohužel dopad na stovky loajálních zaměstnanců společnosti Jumpshot a desítky jejích zákazníků, jde o naprosto správnou věc. Pevně ​​věřím, že to pomůže Avastu soustředit se na svůj potenciál a naplnit tak svůj slib o bezpečnosti a soukromí. A hlavně děkuji našim uživatelům, jejichž aktuální zpětná vazba urychlila naše rozhodnutí podniknout tyto rychlé kroky.

Tato změna představuje novou kapitolu v naší historii ochrany bezpečí lidí. Máme radost, že tím dokazujeme, že míníme vážně náš závazek soustředit se na inovace a bezpečnost – s jednotnou vizí pro rok 2020 a dál. Děkuji za vaši trvalou podporu a důvěru.

Nezklameme vás.

Váš,

Ondřej Vlček, CEO, Avast

--> -->