V Česku hrozí napadení 32 % domácích a 19 % firemních počítačů

Avast Threat Labs 11 Dub 2022

Mezi nejbezpečnější země patří pro domácí uživatele podle zprávy Avast Global PC Risk Report 2021 Portoriko, Jižní Korea a Spojené království, v případě firem vedou severské státy

Bezpečnostní výzkumníci z Avast Threat Labs nám předali data ze sítě detekce hrozeb za minulý rok, z kterých vznikla nová zpráva Global PC Risk Report za rok 2021. Ukazuje pravděpodobnost, s jakou se uživatelé mohou setkat s online hrozbami. Zatímco celosvětově byla šance, že uživatele potká kyberútok, 29,25 %, v Česku byla šance vyšší, 31,92 %. V případě firemních počítačů globálně hrozí napadení 15,1 % z nich, zatímco v Česku je to 19,16 %.

„Naše uživatele chráníme nejčastěji před ztrátou svých osobních údajů nebo peněz. Online útoky totiž ohrožují jejich právo používat internet bezpečně a v soukromí,“ říká ředitel pro výzkum malwaru, Jakub Křoustek. Mezi nejohroženější patří země s méně stabilní geopolitickou situací (Blízký východ, Asie, Afrika a východní Evropa). Důvodem může být mimo jiné to, že uživatelé v těchto oblastech mají omezený přístup k internetu a k zablokovanému obsahu se tak dostávají přes méně bezpečné stránky. Digitální infrastruktura v těchto zemích bývá nízká a poskytovatelé internetového připojení proto nemusí být schopni efektivně detekovat a blokovat hrozby dříve, než se dostanou k uživateli, čímž se zvyšuje poměr rizika. Roli hraje také nižší míra vzdělání uživatelů v oblasti kyberbezpečnosti.

Kde jsou uživatelé vystaveni největšímu riziku?

 1. Kosovo (53,71 %)
 2. Čína (48,11 %)
 3. Afghánistán (46,43 %)
 4. Jemen (46,21 %)
 5. Angola (44,65 %)
 6. Rwanda (44,61 %)
 7. Egypt (44,39%)
 8. Madagaskar (44,13 %)
 9. Alžírsko (44,05 %)
 10. Macao (44,01%)

Kde naopak čelí uživatelé nejmenšímu riziku? 

 1. Portoriko (21,64 %)
 2. Jižní Korea (22,81 %)
 3. Spojené království (23,55 %)
 4. Martinik (23,80 %)
 5. Guadeloupe (23,83 %)
 6. Irsko (24,11 %)
 7. Finsko (24,21 %)
 8. Švýcarsko (24,23 %)
 9. Nizozemsko (24,27 %)
 10. Dánsko (24,39 %)
  ...
 1. Česká republika (31,92 %)

 

Oproti domácím uživatelům čelí firmy nižšímu riziku, a to proto, že jsou obvykle lépe chráněny a jejich sítě a zařízení spravují bezpečnostní profesionálové, kteří dokáží napadení kyberhrozbami odvrátit. 

Země, ve kterých hrozí firemním počítačům největší riziko, jsou:

 1. Vietnam (37,80 %)
 2. Čína (35,65 %)
 3. Tanzanie (35,29 %)
 4. Pákistán (35,61 %)
 5. Chorvatsko (32,55 %)
 6. Bulharsko (31,64 %)
 7. Mosambik (30,54 %)
 8. Indonésie (30,29 %)
 9. Bangladéš (30,07 %)
 10. Tchaj-wan (29,78 %)

Naopak země, ve kterých jsou firmy nejméně ohrožené, jsou:

 1. Švédsko (9,52 %)
 2. Norsko (10,86 %)
 3. Lucembursko (11,24 %)
 4. Irsko (11,52 %)
 5. Spojené království (11,71 %)
 6. Německo (11,83 %)
 7. Portoriko (11,86 %)
 8. Nizozemsko (11,86 %)
 9. Švýcarsko (12,00 %)
 10. Spojené státy (12,60 %)

 1. Česká republika (19,16 %)

„Ačkoli firmy čelí nižšímu riziku setkání s online hrozbou než domácí uživatelé, jejich ztráty mohou být mnohonásobně větší. Digitální útoky ohrožují produktivitu, zisky a reputaci podniku. Ty největší pak mohou podnikatele připravit o zisky, produktivitu nebo celou firmu,“ vysvětluje Jakub. „Na konci roku 2021 jsme díky koordinovaným operacím států a poskytovatelů zabezpečení proti kyberzločineckým gangům zaznamenali pokles ransomwarových útoků. Bohužel však hrozí, že se válka na Ukrajině přelije do kyberprostoru, jako tomu bylo v minulosti, a zasáhne podniky po celém světě,“ dodává.

Kompletní zprávu Avast Global PC Risk Report 2021 najdete zde

Metodika

Data obsažená v této zprávě byla sesbírána ze sítě detekce hrozeb Avastu a představují průměrný poměr PC uživatelů, které Avast ochránil před alespoň jednou hrozbou, vydělený celkovým počtem aktivních uživatelů Avastu v období od 1. ledna do 31. prosince 2021. Abychom poskytli statisticky relevantní data, zahrnuje zpráva údaje ze zemí, oblastí a regionů s velikostí vzorku alespoň 10 tisíc počítačů domácích a firemních uživatelů, kteří se během daného období setkali s nějakou hrozbou. Data z jednotlivých regionů pracují s velikostí vzorku nejméně 1000 počítačů domácích uživatelů, kteří se setkali s hrozbami během měsíců, kdy byla data shromažďována, a nejméně 100 firemních počítačů. 

Se stovkami milionů uživatelů po celém světě má Avast jednu z největších sítí na detekci hrozeb v celém kyberbezpečnostním odvětví. Útoky na tato zařízení poskytují cenné informace o těch nejvytrvalejších hrozbách a těch, kteří jimi byli nejvíce ovlivněni.

--> -->