Stalking v době pandemie část 3.: Nový rok a nový začátek

Monika Sekal 25 Bře 2021

Jak se změnilo domácí násilí a online stalking v době celosvětové pandemie? V novém roce se plně ukazuje dopad celoroční pandemie na domácí násilí a začíná se znovu

Od nového roku si mnoho z nás slibovalo změnu, tak jako každý jiný rok. Tentokrát se naše přání upínala k zlepšení pandemické situace a návratu do světa, který existoval při oslavách nového roku 2020. Pro oběti domácího násilí by návrat k normálu znamenal také určité odlehčení od vypjatých chvil, jež doma zažívají. Naléhavost situace v některých domácnostech ukazuje příběh z ledna 2021: 

Bílý kruh bezpečí kontaktovala žena ve věku 35 let, už delší dobu je ve špatném psychickém i fyzickém stavu. S pláčem se svěřila, že se situace s manželem výrazně zhoršuje. „Druhá vlna korony vše zhoršila, manžel se doma nudí, je agresivnější.” Popisuje, že poslední větší incident se udál před vánočními svátky. Žena se o hodinu opozdila na své vycházce. Manžel jí kvůli tomu vyházel věci ze skříně, fyzicky ženu napadl a vyhazoval ji z bytu. Jejich dcera, která je obvykle svědkem těchto hádek, utekla k babičce a zůstala u ní celé vánoční prázdniny, ač babička neměla stromeček ani dárky. Žena kromě sexuálního násilí popisuje i další formy týrání manžel jí zakázal pracovat a nesmí nikam chodit bez dovolení. Po posledním napadení musela žena vyhledat lékařské ošetření. Je zvyklá, že když neposlechne, dostane pár facek. Nemůže spát a v noci propláče celé hodiny. Několikrát se ze vztahu pokusila uniknout, ale povedlo se jí to nejdéle na týden. Nyní má pocit, že se její trápení ještě zhoršilo, chtěla by se od muže odstěhovat, avšak manžel jí vyhrožuje, že když odejde, přijde o dceru. Bojí se ho. Ale konečně hledá možnosti, jak se od tyrana odpoutat. 

S podobnými příběhy se v organizacích, které pomáhají obětem domácího násilí, setkávají poměrně často. Oběti nevědí, jak od svého partnera odejít nebo kdy je pro to správná chvíle. Pokud sami váháte, zda není načase vyhledat pomoc či znáte někoho ve vašem okolí, který se nachází v podobné situaci, podívejte se na tipy v našem předchozím článku

„Kromě psychického násilí, ponižování a vydírání, které zaznamenáváme v 90 % případů, narostla procenta pronásledovaných žen. Naše statistika před pěti lety ukázala, že si partnerským stalkingem procházelo zhruba 15 % žen, za uplynulý rok 2020 to už ale bylo 37 % žen. To je významný nárůst během jediného roku. Ženy si přitom problém samy často ani neuvědomují. Že je partner sleduje, se dozvídají až na našem společném setkání, kde se jich cíleně ptáme, zda o nich partner ví i takové informace, které jinak zjistit nemůže,” popisuje odbornice na domácí násilí a vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA, které se zabývá násilím páchaném na ženách, PhDr. Branislava Marvánová Vargová. 

Kritický začátek roku

„Výraznějším dopadům covidové doby na domácí násilí v druhé vlně nasvědčují dostupné údaje z Bílého kruhu bezpečí z ledna 2021. Jde o poznatky Linky pomoci obětem (trestných činů a domácího násilí). Linka přijala v lednu tohoto roku 591 volání, z nichž se téměř polovina týkala dlouhodobého domácího násilí. Volající k hledání pomoci motivovalo právě zhoršující se chování násilné osoby,” přibližuje tisková zpráva Bílého kruhu bezpečí výstupy z poraden z krajů v České republice a z Intervenčního centra v Ostravě. 

Co když se týraná žena či týraný muž rozhodnou od partnera odejít? Komplikací jsou moderní technologie. Násilničtí partneři je využívají k online týrání a sledování svých protějšků i dlouho po rozchodu. Zneužívají dokonce i zařízení svých dětí. 

„Pokud dojde k rozchodu, násilníci se mnohdy rozhodnou zneužívat zařízení dětí. Dají jim nový telefon, ve kterém už je škodlivá aplikace předinstalovaná. Je potom těžké dětem vysvětlit, že si dárek od tatínka nesmí vzít. Ženy však většinou ani nenapadne, že by se něco takového mohlo dít. Dozvídají se o tom až po delší době, kdy má bývalý partner o všem kompletní přehled. Dojde jim, že se musí jednat o nějakou formu sledování,” pokračuje Branislava Marvánová Vargová z centra Rosa.

U aplikací v telefonu to ale nekončí. Po rozchodu ztrácí zhrzení partneři zábrany a jejich útoky se stávají zákeřnější. Časté je například zveřejnění intimních fotografií na sociální sítě, rozesílání soukromých souborů mezi společné přátele, jindy násilníci dokonce inzerují svou bývalou partnerku či partnera na internetu s nabídkou sexuálních služeb, nebojí se přidat ani telefonní číslo. Technologicky zručnější partneři tvoří celé webové stránky s intimními informacemi o svých bývalých polovičkách. 

Když se proto rozhodnete od násilnického partnera odejít, měli byste si zkontrolovat, zda v telefonu či počítači nezůstává cesta, jak by mohl i nadále sledovat vaše online aktivity. Jak se vyhnout online stalkingu jsme popsali už v prvním díle naší série článků o této problematice. Najdete v něm tipy, jak stalkerware nebo spyware v telefonu objevit a zbavit se ho. Doporučujeme zkontrolovat i telefon vašich dětí. Psychicky se také připravte na možné scénáře situací, kdyby váš partner opravdu začal sdílet vaše intimní soubory. Na sociálních sítích můžete požádat o jejich vymazání. 

Nový rok bohužel pro oběti domácího násilí příliš změn nepřinesl a koronavirová krize je i nadále kritická. Ukazuje se také, že i když oběti své partnery či partnerky opustí, svízelná situace tím mnohdy nekončí. Pokud se v podobné situaci nacházíte a nevíte, jak postupovat, nestyďte se požádat o pomoc u organizací, které nám s tvorbou článku pomohly: 

--> -->