Bezpečnostní novinky

Pohled do hlubin darknetu

Michal Salát, 12. květen 2017

Co je hluboký a co temný web? A co všechno lze najít v hlubinách internetu?

Ačkoli jsou deep web (hluboký web) a darknet (temný web) pro svou podobnost často zaměňovány, nejsou stejné. Hranice mezi hlubokým a temným webem je ale jen nepatrná.

Rozdíl mezi hlubokým a temným webem

Hluboký web v podstatě představuje všechny stránky, fóra a elektronické obchody, které přes vyhledávače, například Google či Bing, není možné vyhledat. Takové stránky používají standardní webový protokol HTTP/HTTPS, takže se na ně dostanete s běžným prohlížečem jako Chrome, Edge nebo Firefox.

Darknet stejně jako deep web představuje všechny stránky, fóra či elektronické obchody, které jsou skryté a neviditelné pro vyhledávače. Na rozdíl od hlubokého webu je však přístupný pouze přes speciální software (např. Tor Browser).

Hluboký web i darknet jsou často zneužívány k nezákonné činnosti – například k šíření zakázaného zboží nebo k poskytování nelegálních služeb. Na hlubokém webu
i darknetu si můžete zakoupit drogy, zbraně či malware a dokonce objednat něčí vraždu. Darknet oproti hlubokému webu nabízí větší anonymitu, což je nejspíš hlavní důvod, proč je mezi kyberzločinci oblíbenější. Využívá síť Tor s mnoha uzly
a šifrováním, což však ještě nezaručuje úplnou anonymitu. Americká zpravodajská agentura NSA podle uniklých informací nejspíš dokáže sledovat i uživatele této sítě.

Návštěva darknetu

Hned při první návštěvě darknetu zjistíme, že jeho prohlížení je mnohem obtížnější, než jsme zvyklí, protože není indexován žádným vyhledávačem a adresy tamních stránek jsou hůře zapamatovatelné.

Na darknetu jednoduše nestačí zadat adresu jako „google.com“. Když na něm chcete navštívit požadovanou stránku, musíte zadat mnohem delší a komplikovanější řetězec znaků. Pokud například chcete navštívit službu „Hidden Wiki“, je nutné ručně zadat adresu „kpvz7ki2v5agwt35.onion“. Je to v podstatě stejné jako v dobách začátků internetu, kdy webové stránky ještě nebyly indexovány.

Na darknetu najdete několik vyhledávačů různé kvality, avšak v porovnání s vyhledávači jako Google nebo Bing jsou jejich výsledky bídné. Služba „Hidden Wiki“ je užitečná v tom, že vytváří katalog některých tamních dostupných služeb.

Je to legální nebo ne?

Ačkoli na darknetu můžete najít spoustu nelegálních věcí – třeba zbraně, porno, pirátský software či drogy – ne všechno na něm porušuje zákony. Původním účelem darknetu bylo poskytovat anonymní přístup k informacím a obcházet cenzuru. Proto
na něm najdete také legální obsah, jako je umění, fotografie či videa, které jsou
v některých zemích zakázány nebo cenzurovány. Darknet rovněž disidentům, whistleblowerům či investigativním novinářům slouží jako nástroj pro bezpečnou komunikaci.

Nesmíte však zapomenout, že se jedná o oblast, která se neřídí žádnými předpisy. Nemáte žádnou záruku, že to, co si zde zakoupíte nebo stáhnete, bude bezpečné, nebo že to skutečně dostanete. Darknet se různými podvody jenom hemží. Také si odsud můžete velmi snadno stáhnout obsah či koupit zboží, které je ve vaší zemi zakázané a nezákonné. Stejně jako na běžném internetu můžete také na darknetu narazit na malware. Naštěstí se však před ním můžete ochránit antivirem.

Darknet lze v běžném životě přirovnat k nebezpečným čtvrtím, kde často pobývají různí zločinci. Přestože i v nebezpečných čtvrtích žijí dobří lidé, hrozí vám tu vyšší riziko, že se dostanete do spárů něčeho nekalého nebo nebezpečného. Pokud se tedy do darknetu plánujete ponořit, buďte opatrní.