Přichází nové uživatelské rozhraní – propojená auta

Byron Acohido 7 Čer 2019

Vzhledem k tomu, že osobní a nákladní auta začínají shromažďovat stále více osobních informací, objevují se otázky týkající se soukromí a zabezpečení.

Vzpomínáte na dobu, kdy byl mobilní telefon určen především k telefonování? V dnešní době pro nás představují komplexní digitální rozhraní.

A vzpomínáte na dobu, kdy rodinný vůz sloužil především k přepravě z bodu A do bodu B? Možná jste si všimli, že automobily, s nimiž tak rádi jezdíme, čím dál víc používají komunikační technologie. Brzy se stanou dalším z našich uživatelských rozhraní.

V důsledku nevyhnutelného vývoje se osobní a nákladní auta v dohledné době promění v ekologická přepravní řešení řízená softwarem. Tato chytrá auta se začlení do širší infrastruktury softwarem řízených chytrých budov, chytrých přepravních systémů a spotřebitelských služeb poskytovaných v cloudu.

Očekává se, že tento vývoj přinese spoustu výhod. Nicméně je nutné zaměřit se také na důležité otázky, které s tím souvisí, a to soukromí a bezpečnost. V tomto článku uvedeme několik informací, které byste měli o příchodu propojených aut vědět.

Rozmáhající se propojenost

Ať se nám to líbí nebo ne, naše auta budou v budoucnu nepřetržitě sledovat a analyzovat naše chování – jak to už teď dělají chytré telefony.

Řízení v současnosti vyžaduje naprostou pozornost. Na stupnici nula až pět hodnotící autonomii vozidel, kterou sestavuje sdružení automobilových konstruktérů, se auta pomalu derou nahoru. Většina dnešních aut je na stupni 0, což znamená, že jsou vybavena automatickými systémy, které aktivují upozornění a provádějí dočasné zásahy, ale nedokážou samostatně převzít kontrolu nad vozidlem.

Stále více modelů však už spadá do kategorie 2, která znamená, že automatické systémy mohou převzít řízení, zrychlovat a brzdit, ale řidič musí být stále připraven zasáhnout. A několik modelů již dosáhlo úrovně 3, kdy řidič může na krátkou chvíli odvrátit pozornost od řízení – podívat se na video nebo odpovědět na e-mail.

Kategorie 4 rozšiřuje možnosti, za nichž se může autonomní jízda uskutečnit, a v kategorii 5 se již člověk řízení auta vůbec neúčastní. Široké použití aut kategorie 5 bude vyžadovat intenzivní rozvoj obchodních sítí nové generace, které budou ve velké míře využívat internet věcí a umělou inteligenci.

„Toto odvětví směřuje k vytvoření modelu, kdy je vozidlo kompletně propojeno se svým okolím (V2X), což znamená, že auta budou komunikovat nejen mezi sebou navzájem, ale také s okolní infrastrukturou a možná i dalšími věcmi,“ uvedl Stacy Janes. Janes je vedoucím bezpečnostním architektem společnosti Irdeto, která je dodavatelem protipirátského softwaru se sídlem v Amsterdamu, který se věnuje zabezpečení propojených automobilů.

Očekávané výhody

Postupem času budou propojená auta činit stále více životně důležitých rozhodnutí (ať už půjde o fyzické předměty nebo jiné digitální systémy, které najdou ve svém okolí) a zároveň budou shromažďovat a ukládat spoustu zpeněžitelných provozních a osobních údajů.

Podle zprávy za rok 2017 vydané neziskovým a nestranným think-tankem Center for the Study of the Presidency and Congress zajímají politické představitele a hlavní osobnosti tohoto odvětví výhody autonomní přepravy, mezi něž patří efektivnější cestování, nižší znečištění, lepší využití aut a vedoucí role Spojených států amerických v oblasti inovací autonomního řízení.

Představte si, čemu byste se mohli věnovat, kdybyste se nemuseli soustředit na „standardní jízdu“ – mohli byste vyřizovat zprávy a e-maily, používat internetové bankovnictví, nakupovat nebo sledovat videa.

Bezpečnostní otázky

Vydat křehká lidská těla na milost autonomním, počítačem řízeným vozidlům s sebou přináší bezpečnostní rizika. Nicméně hlavní bezpečnostní otázky jsou dané a jejich vyřešení by mělo být jasné. Odborníci navíc říkají, že cestovat autem by mělo být mnohem bezpečnější, když bude za volantem počítač.

Jakmile nespolehlivý lidský úsudek nahradí algoritmy strojového učení, které jsou díky neustálému přísunu dat čím dál chytřejší, téměř jistě se sníží počet smrtelných zranění v automobilové dopravě. Na cestách bude méně unavených řidičů nákladních vozidel, méně řidičů prohlížejících si za jízdy mapu, méně řidičů posílajících textové zprávy.

Podobně jako u letecké nebo železniční přepravy bude nutné stanovit řadu pravidel a zvyklostí k zajištění takové úrovně bezpečnosti, která bude přijatelná pro širokou veřejnost. Celý proces přitom už dlouhou dobu probíhá.

Problémy se zabezpečením

Složitější otázkou je, jak vyřešit celou řadu ožehavých problémů se zabezpečením. Státní organizace již začaly připravovat nařízení týkající se jak bezpečnosti, tak soukromí. Diskutuje se také o průmyslových standardech. V současné době se dá pouze hádat, jaká směs pravidel a zvyklostí z toho všeho nakonec vznikne.

Osobně se obávám toho, že všechna data shromážďovaná našimi auty budou použita k predátorskému marketingu a k ideologickým manipulacím. Osobní údaje shromažďované propojenými auty již hrály nemalou roli v několika kauzách. Deník USA Today například odhalil, že společnost zabývající se pronájmem automobilů neodstraňovala osobní údaje, které zákazníci zadali do informačního a zábavního systému. A stanice CBS News odvysílala zprávu upozorňující na skutečnost, že výrobci automobilů experimentovali s prodáváním údajů o poloze dodavatelům mapových podkladů.

Zátěž pro zákazníka

Stejně jako u jakéhokoli jiného druh přepravy bude nutné, aby státní organizace zasáhly proti komerčním zájmům. Nařízení týkající se bezpečnosti a soukromí již začínají dostávat konečnou podobu a diskutuje se také o průmyslových standardech. Právníci zákazníků a skupiny věnující se právu na soukromí začali bojovat proti úsilí pojišťoven, které se snažily data shromážděná propojenými auty využít způsobem, jenž by mohl být pro některé osoby neférový.

Elizabeth Rogers, odbornice na soukromí a zabezpečení dat působící v právní firmě Michael Best & Friedrich, je přesvědčena o tom, že zákazníci by měli být připraveni říct svůj názor nahlas. Konkrétně mi řekla: „Zákazníci musí být bdělí a využívat svá práva k tomu, aby omezili shromažďování dat a jejich využití. V těchto systémech by měly být nastaveny různé úrovně souhlasu, přičemž sdílení jedinečných a individuálních jízdních dat zákazníka by mělo podléhat výslovnému souhlasu.“

Jsem téhož názoru. Více na toto téma příště.

--> -->