Avast radzi

Facebookowe Raporty o bezpieczeństwie, pozwalają powiadomić bliskich o tym, że jesteśmy bezpieczni.

Julia Szymańska, 24 listopada 2015

Usługa Raporty o bezpieczeństwie została udostępniona w paździrniku 2014, jako reakcja na trzęsienie ziemi i tsunami, które zdewastowało Japonię w Marcu 2011 roku.

Na swoim profilu Facebook, Mark Zuckerburg tak opisuje przyczyny udostępnienia tej usługi:

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych i sytuacji kryzysowych, w trakcie których ludzie szukali pomocy i kontaktu przez internet. Za każdym razem widzieliśmy, jak użytkownicy Facebooka logują się aby sprawdzić, czy ich bliscy są bezpieczni. Możliwość skontaktowania się z ludźmi jest zawsze niezwykle cenna, ale szczególnie przydatna w takich okolicznościach.

Raporty o bezpieczeństwie: jak to działa?

1. Jeśli znajdziesz się w okolicy objętej sytuacją kryzysową lub katastrofą naturanlą, Facebook umożliwi Ci powiadomić pozostałych, że jesteś bezpieczny udostępniając Ci usługę Raport o bezpieczeństwie

2. Użytkownicy mogą kliknąc na opcję Jestem bezpieczny/Jestem bezpieczna, aby w łatwy sposób powiadomić o tym swoich bliskich.

3. Facebook powiadomi Cię, jeśli ktoś z Twoich przyjaciół skorzystał z tej usługi, równocześnie pozwalając Ci sprawdzić czy inni znajomi nie znajdują się przypadkiem w zagrożonym regionie.

Pamiętajmy, że usługa Raporty o bezpieczeństwie jest dostępna jedynie dla osób, które znajdują się w regionie obiętym katastrofą lub innym niebezpieczeństwem. Chociaż usługa została pierwotnie skonfigurowana z myślą o katastrofach naturalnych, została również udostępniona w kryzysowej sytuacji, która miała miejsce niedawno w Paryżu. Facebook udostępnił również oficjalną witrynę dla Raportów o bezpieczeństwie.